top of page

TMS-TFRS Nedir ?

Güncelleme tarihi: 17 Oca 2019

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) olarak adlandırdığımız standartlar İngiltere merkezli, International Accounting Standards Board (IASB) tarafından yayımlanmakta ve Türkiye de dahil dünya üzerinde bir çok ülke tarafından uygulanmaktadır. Standartların bir kısmı #TMS diğer kısmı ise #TFRS olarak adlandırılmaktadır.IASB tarafından yayımlanan ve orijinal adları International Accounting Standards (IAS) ile International Financial Reporting Standards (IFRS) olan standartlar, “Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu” tarafından türkçeye çevrilmekte ve Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) olarak isimlendirilerek yayınlanmaktadır.


Standartları ilk kez oluşturan ve yayımlayan kurum olan Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (International Accounting Standards Committee -IASC) 1973 de komite olarak kurulduktan sonra yayımladığı standartları Muhasebe Standardı (IAS) olarak adlandırmıştır.


IASC sonrasında kabuk değiştirerek Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standards Board - IASB) olmuş ve bundan sonra yayımlayacağı standartları Finansal Raporlama Standardı olarak adlandırma kararı almıştır.


Ancak kurul, komite olarak faaliyet gösterirken oluşturulan standartların isimlerini değiştirmeyerek Muhasebe Standardı (IAS) adıyla bünyesine almıştır. Böylece kurulun standartlar setinde eski tarihli oluşturulan standartlar IAS(TMS) adıyla, yeni oluşturulan veya değiştirilen standartlar IFRS(TFRS) adıyla yayımlanmaktadır. TMS(#IAS) veya TFRS(#IFRS) adıyla gördüğümüz standartlar, uluslararası finansal raporlamaya esas standartlar setinin bütününü oluşturmakta ve aynı amaca hizmet etmektedirler. İsim farklılığı dışında hiç bir farkları yoktur.


Kamu Gözetim Kurumunun web sitesinde Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) adlarıyla standartlar yayımlanmaktadır. Kurum bu standartları gerektiği zaman ve ölçüde revize ederek internet sitesini güncelleştirmektedir.


Standartların amacının, ilgili standartları yayımlayan kurul olan IASB’nin kuruluş amacı da olan, finansal raporlamada uluslararası ortak bir lisan geliştirmek olduğunu söyleyebiliriz. Böylece yatırımcıların, kreditörlerin, paydaşların ve diğer bilgi kullanıcılarının finansal okur-yazarlığı globalleşecektir.


Tabi bu ortak lisanı geliştirmek için bir ilkeler bütününe ihtiyaç vardır ve standartlar da bu ilkeler bütününün parçalarını oluşturmaktadır.


Tüm tarafların standartları anlama ve yorumlamasına yardımcı olmak için de “Kavramsal Çerçeve” yayımlanmıştır. Kavramsal çerçeve bir standart değildir ancak standartların ve dolayısıyla finansal raporlamanın amacını şöyle açıklamaktadır;


“Genel amaçlı finansal raporlamanın amacı, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, borç verenler ve kredi veren diğer taraflara, raporlayan işletme hakkında o işletmeye kaynak sağlamaya ilişkin kararlar verirken faydalı olacak finansal bilgiyi sağlamaktır”. (Kavramsal Çerçeve, s. 7)

Faydalı finansal bilginin ise bilgi kullanıcılarının “İhtiyacına Uygun” ve “Gerçeğe Uygun” olması faydalı bilginin temel niteliksel özelliklerindendir.


Bilginin faydalı olması için hem ihtiyaca uygun olması, hem de sunmayı amaçladığı hususu gerçeğe uygun olarak sunması gerekir. İhtiyaca uygun olmayan bir olayın gerçeğe uygun olarak sunulması ya da ihtiyaca uygun bir olayın gerçeğe uygun olmayan şekilde sunulması kullanıcıların doğru karar vermelerine yardımcı olmaz. (Kavramsal Çerçeve, s. 13)
20.777 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

TFRS 16: KİRALAMALAR - 2. Bölüm (Kiraya Veren açısından)

Kiraya veren şirketler için muhasebeleştirme büyük ölçüde değişmemiş olup faaliyet kiralaması ile finansal kiralama arasındaki fark bundan dolayı farklı sınıflandırma devam etmektedir. Standarda kiray

bottom of page