top of page
Yaklaşan hiç etkinlik yok

KGK SÜREKLİ EĞİTİM

TMS TFRS - I

Dr. Özgür Teraman

Mustafa Büyük

- TMS 8   Muhasebe Politikaları...

- TMS 16 Maddi Duran Varlıklar

- TMS 38 Maddi Olmayan D.V.

- TMS 40 Yatırım Amaçlı G.Menkul

- TMS 36 Varlıklarda Değer Düş.

- TFRS 5 Satış Amaçlı Elde

               Tutulan Varlıklar ve

               Durdurulan Faaliyetler

ve

Hepsine ilişkin Uygulama Örnekleri

7 Saat - 1 gün
TMS TFRS - II

Dr. Özgür Teraman

Mustafa Büyük

- Kavramsal Çerçeve (Yeni)

- TFRS 1 Standartların

               ilk uygulaması

- TMS 1   Finansal tabl. sunuluşu

- TMS 2   Stoklar

- TMS 23 Borçlanma Maliyetleri

- TMS 37 Karşılıklar, Koşullu borçlar

                Koşullu Varlıklar

ve

Hepsine ilişkin Uygulama Örnekleri

7 Saat - 1 gün
TMS TFRS - III

Dr. Özgür Teraman

Mustafa Büyük

- TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri

- TMS 12 Gelir Vergileri

- TMS 19 Çalışanlara Sağl. Fayd.

- TMS 7 Nakit Akış Tablosu

ve

Hepsine ilişkin Uygulama Örnekleri

   

7 Saat - 1 gün
TMS TFRS - IV

Dr. Özgür Teraman

Mustafa Büyük

- TMS 27 Bireysel Fin.Tablolar

- TMS 28 İştirakler ve İş Ort. Yat.

- TFRS 3  İşletme Birleşmeleri

- TFRS 10 Konsolide Fin. Tablolar      ve

Hepsine ilişkin Uygulama Örnekleri

7 Saat - 1 gün

Ders İçerikleri

TMS TFRS - V

Dr. Özgür Teraman

Mustafa Büyük

- TFRS 9   Finansal araçlar

- TFRS 15 Hasılat

- TFRS 16 Kiralamalar

ve

Hepsine ilişkin Uygulama Örnekleri

7 Saat - 1 gün
BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI

Dr. Özgür Teraman

Mustafa Büyük

- KKS -1 Kalite kontrol standardı

- BDS 220 ile 805 arasındaki tüm

  bağımsız denetim standartları ile

- GDS 3000 ve 3400 güvence

  denetimi standartları eğitimi

21 Saat - 3 gün
BOBİ-FRS

Dr. Özgür Teraman

Mustafa Büyük

Kapsamlı bir örnek uygulama üzerinden varlık, yükümlülük ve kar/zarar kalemlerinin nasıl muhasebeleştirileceği, geçiş dönemi sonrası dönemde finansal tabloların nasıl hazırlanacağı standardın bölümleri uyarınca anlatılacaktır. 

Tamset ile Bobi-FRS farklarına da her konu başlığında ayrıca  değinilecektir.

21 Saat - 3 gün
MESLEKİ ETİK

Alp Buluç

Dr. Özgür Teraman

- Kavramsal çerçeve: Etik

- Etik ikilemi

- Mesleki yargı ve etik karar alma

- IFAC Temel etik ilkeler

- Bağımsız Denetçiler için etik

  kurallar

  (KGK kapsamında)

- Bağımlı meslek mensupları için

  etik

- Vaka Analizleri

7 Saat - 1 gün
FİNANSAL YÖNETİM

Dr. Özgür Teraman

Mustafa Büyük

- Finansal yönetimin genel esasları

- Finansal planlama nedir?

  Nasıl yapılmaktadır ?

- Sermaye maliyeti ve yapısı

- Yatırım projelerinin değerlemesi

- İşletme sermayesi yönetimi

- Finansal analiz ve

  Örnek uygulamalar

7 Saat - 1 gün
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİMİ

Doç.Dr. Batuhan Kocaoglu

Dr. Özgür Teraman

14 Saat - 2 gün

- BT bileşenleri ve özellikleri

- Risk ve güvenlik kavramları

- BT denetim stratejisi planlaması,

  standartlar ve sertifikalar

- BT kontrolleri, ve verilere erişim

- BT sürekliliğinin sağlanması ve iş

  sürekliliğine etkisi

- ERP sistemleri, kurulum ve riskleri

- ERP sistemlerinin test edilmesi

- ERP ortamında denetim örnek

  uygulamaları ve vaka çalışmaları

BİLGİSAYAR DESTEKLİ
DENETİM TEKNİKLERİ
7 Saat - 1 gün

- Veri ihtiyacı, temini ve analizi ile,

  mizan muavin ve açılış fişlerinin

  kontrolü 

- Veri istatistiği ve histogram

- istatistiki örneklem seçimleri

- Benford analizi ve hileli alanların

  tespiti çalışmaları

- pivot tablo oluşturma, verleri

  katmanlandırarak analiz etme

- Excel üzerinden vaka çalışmaları

  ve örnek uygulamalar

Dr. Özgür Teraman

Mustafa Büyük

KURUMSAL YÖNETİM

Dr. S. Begüm Samur Teraman

Dr. Özgür Teraman

- Kurumsal yönetim nedir?

- Kurumsal yön. mekanizmaları

- Çevresel aktörler ve sosyal ağlar

- Hissedarlık ve yönetim kurulu

- kamuyu aydınlatma ve şeffaflık

- iş etiği ve kurumsallaşma süreci

- İç kontrol, denetim ve kurumsal

  yönetim sürecine uyum

- çalışanların yönetime katılması

- Aile işletmeleri ve kurumsal yön.

- vaka çalışmaları

7 Saat - 1 gün
Ders İçerikleri
Planlanan Eğitimler
Bireysel Eğitimler

Bireysel Eğitimler

Bireysel Eğitimler, bizim tarafımızdan planlanan ve herkesin katılabileceği eğitimlerdir. grup eğitimlerinin aksine yer ve zaman belirlemesi tarafımızdan yapılmaktadır.

Bireysel eğitim planlandığı zaman bu sayfanın en üstünde "Planlanan eğitimler" bölümünde ilgili eğitim bilgileri yer alacaktır. kontenjan durumuna göre başvuru yapabilirsiniz.

Ayrıntılar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

pencils-933224_1920.jpg
Grup Eğitimleri
pencil-1067670_1920.jpg

Grup Eğitimleri

Bağımsız Denetim Şirketleri veya bir araya gelerek eğitim almak isteyen bağımsız denetçilere özgü eğitim programıdır.

Grubun talebi halinde, kendi belirleyecekleri bir eğitim salonunda veya gruba uygun bir lokasyonda kiralayabileceğimiz bir eğitim salonunda eğitimlerimizi sunmaktayız. 

Ayrıntılar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim Takvimi

Eğitim Takvimi

Nisan 2024
Pzt
Sal
Çar
Per
Cum
Cmt
Paz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
İletişim

İletişim

Mesajınız ulaşmıştır. Teşekkürler 

Bağımsız denetçilerin sürekli eğitimine ilişkin yayımlanan tebliğe göre denetçilerin yıllar itibariyle toplaması gereken krediler ve ilgili açıklamaları aşağıdaki gibidir;

Son 3 Yıl Toplamı 120 Kredi Olmak Zorunda

1. Yıl

Asgari 20 Kredi

2. Yıl

Asgari 20 Kredi

3. Yıl

Asgari 20 Kredi

120 Kredinin Tamamı "Temel Mesleki Konular"dan olabileceği gibi  aşağıdaki gibi bir dağılım şeklinde de olabilir.

En az 60 Kredisi "Temel Mesleki Konular"

 • Muhasebe 

 • Denetim

 • Etik Kurallar

 • Finans

 • Kurumsal Yönetim

Diğer 60 Kredisi "Destekleyici Konular"

Mesleki gelişime katkı sağlayacak diğer konular ile kişisel gelişime katkı sağlayacak konuları kapsar.

Bilgilendirme

 • Her ders saati 1 kredidir.

 • 3 yıllık dönemde ”Etik Kurallar” konusundan 5 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması zorunludur

 • Denetçilerin, temel mesleki konulardan her yıl en az 20 kredi karşılığı eğitimi tamamlaması zorundadır.

 • 120 kredinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin değerlendirme her yıl, eğitime tabi olunan önceki 2 yıl da dahil edilerek yapılır.

 • Destekleyici konulardan elde edilen krediler, temel mesleki konular için zorunlu tutulan asgari kredi hesabında dikkate alınmaz.

 • Eğitim kredisi elde etmek amacıyla KGK tarafından düzenlenen bağımsız denetçilik sınavlarına katılmak mümkün olup, başarılı olunan her bir sınav konusu için 20 kredi elde edilir.

 • İşbaşı eğitimi kapsamında, kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar nezdinde yürütülen her bir denetim için 3 kredi, diğer şirketler nezdinde yürütülen her bir denetim için, 2 kredi elde edilir. Bu şekilde edinilen krediler destekleyici konulardan edinilmiş kredi olarak dikkate alınır. İşbaşı eğitimi ile elde edilen kredi 3 yıllık dönemde 20 krediyi geçemez

 • Sürekli eğitim yükümlüğünün yerine getirilmemesi halinde ilgili kişilerin bağımsız denetçi yetkileri iptal edilmemekte, sadece eğitim açığını tamamlayana kadar gayri faal konuma alınarak yetkilerini fiilen kullanılmasına izin verilmemektedir.

Bilgilendirme

Mali Müşavir ve bağımsız denetçi olarak 10 yılı aşkın tecrübesiyle bir çok alanda çalışması olan Özgür Teraman, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı Muhasebe Yüksek Lisans programını “Elektronik Bilgi Ortamında Bilgisayarlı Denetim Programları Aracılığı İle Muhasebe Denetimi CAP Uygulaması” adlı tez çalışması ile tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Muhasebe Finansman bilimi doktora programından "Uluslararası Değerleme Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Kapsamında İşletme Birleşmeleri" adlı tezi ile doktor (Ph.D) ünvanını almıştır. Yard. Doç. Dr. Olarak İstanbul Aydın Ünv. ve FMV Işık Ünv.'de yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir. Türmob, İsmmmo ve Tesmer’de eğitmen olarak görev almış ve almaya da devam etmektedir. Çeşitli kurum ve işletmelerde çok sayıda uluslararası finansal raporlama standartları, bağımsız denetim, kurumsal yönetişim ve finansal yönetim konularında eğitim vermektedir. Ayrıca, ACCA P2 Corporate Reporting ve Strategic Business Reporting eğitmenidir.

SPK İleri Düzey Finansal Araçlar (Düzey 3) lisansı bulunmaktadır.

Mali Müşavir ve bağımsız denetçi olan Mustafa Büyük, bir bağımsız denetim firmasında denetim müdürü olarak görev yapmaktadır. 10 yılı aşkın tecrübesi ile bir çok alan ve sektörde çeşitli çalışmaları bulunmaktadır.

Bağımsız denetim standartları, TMS-TFRS, Bobi-FRS ve bilgisayar destekli denetim teknikleri konularında çeşitli eğitimler vermektedir. İşletme lisans diplomasına sahip olan Mustafa Büyük, Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi  "Muhasebe ve Denetim" alanında yapmıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde "Muhasebe ve Denetim" alanında doktorasına devam etmektedir.

Eğitmen Kadrosu

S. Begüm Samur-Teraman İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce- tam burslu) bölümünden 2009 yılında birincilikle mezun olmuştur. Akademik kariyerine Yaşar Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans programını 2011 yılında başarıyla tamamlayarak adım atmıştır. Yüksek Lisans tezinde Yenilikçi İş Davranışları ve Örgütsel Yenilikçilik çalışmıştır. Ardından, 2013 yılında Marmara Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon (İngilizce) doktora programına kabul edilmiştir. Doktora çalışmalarında, özellikle Girişimcilik, Girişim Mentorluğu, İş Geliştirme Koçluğu, Girişimcilik Destek Programları, Girişimcilik Ekosistemi üzerine odaklanmıştır. 26 Nisan 2017 tarihi itibariyle doktora programını başarıyla tamamlayarak doktor ünvanını almaya hak kazanmıştır.

Samur-Teraman, İstanbul Aydın Üniversitesi ve FMV Işık Üniversitesi İşletme bölümlerinde araştırma görevlisi olarak çalışmış olup, Örgütsel Davranış, Uygulamalı İşletme Çalışmaları ve Proje Yönetimi derslerinin yürütülmesine katkı sağlamıştır. Aynı zamanda, İstanbul Aydın Üniversitesi IAU Business Review dergisinin editör yardımcılığı ve Press Academia Procedia, Global İşletme Araştırmaları Kongresi, 2016’da editörlük görevini yürütmüştür.

Akademik kariyeri boyunca birçok ulusal/ uluslararası konferansa katılan ve makaleleri bulunan Samur-Teraman, şu anda İstanbul Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Girişimcilik bölümünde Yrd. Doç. Dr. Olarak görev yapmaktadır.

1987 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.  Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. Halen Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programı örgütsel davranış alanında çalışmasını sürdürmektedir. Çalışma hayatına Price Waterhouse Coopers (PwC) şirketinde bağımsız denetçi olarak başladı. 20 yılın üzerinde iç denetim, bağımsız denetim ve mali yönetim tecrübesi bulunmaktadır. Halen Teolupus İç Denetim ve Risk Yönetim Danışmanlığı şirketinde Partner olarak çalışmakta ve eğitmenlik yapmaktadır.

SMMM, CIA, CCSA, CRMA, Bağımsız Denetçi ve  Muhasebe Uzmanlığı sertifikalarına sahiptir. Halen Türkiye İç Denetim Derneği (TİDE), Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (The IIA), İSMMMO, TÜRMOB ve Massachusetts Institute of Technology Girişimcilik ve İnovasyon MITEF derneği üyesidir. 2012-16 yılları arasında TİDE Etik Kurul ve Akademik İlişkiler Komitesi üyeliği yaptı, Temmuz 2015-16 arasında merkezi Florida/ABD’de bulunan Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün (The IIA) Mesleki Düzenlemeler Komitesi üyeliği yaptı. Temmuz 2016’dan bu yana Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün (The IIA) Rehber Geliştirme Komitesi üyesidir.

İç Denetim, Muhasebe Bilgi Sistemleri, İç Kontrol Sistemi ve Denetimi ile etik dersleri vermiştir. TÜRMOB’un/İSMMMO’nun TFRS/UFRS ve Kalite eğitimcisidir. Ekim 2017’den bu yana ACCA eğitmenidir. Bilirkişi ve Yeminli İngilizce tercümandır.

2011 yılında basılan, 2012’de 2. Baskısı ve 2014 yılında 3. Baskısı yapılan “Yönetim Biliminde 49 İnsan 49 Teori” ve 2013 yılında basılan Pazarlama Biliminde 29 İnsan 29 Kavram” kitaplarının yazarları arasındadır.

 • Siyah LinkedIn Simge

Alp Buluç

 • Siyah LinkedIn Simge

Dr. Özgür Teraman, Partner

 • Siyah LinkedIn Simge

Mustafa Büyük, Partner

Dr. Seray Begüm Samur Teraman

 • Siyah LinkedIn Simge
Eğitmen Kadromuz

Doç. Dr. Batuhan Kocaoğlu farklı firmalarda lojistik süreç danışmanlığı, üretim planlama müdürlüğü, ERP proje yöneticiliği, danışmanlık, yazılım seçimi, ERP check-up, raporlama ihtiyaçları analizi, Kosgeb Kobi projeleri hazırlanması gibi alanlarda toplamda 15 yıl çalışmıştır.

Tüm ERP modüllerinde çalışmış olup özellikle MRP, Üretim, Depo, Barkod, Satış, Satın alma, Lojistik modülleri uzmanlık alanlarıdır. 9 yıldan fazla müşteri tarafında ERP proje yöneticiliği yapmıştır, çok sayıda yazılımcı ve son kullanıcı ile çalışmıştır.

Firmalara ERP, MRP, WMS, S&OP, yazılım seçimi, üretim planlama ve stok yönetimi, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi konularında eğitimler verip, uygun çözümlerle destek olmaktadır. Dijital dönüşüm, ERP & MRP sistem etkinliğinin değerlendirilmesi, yol haritası oluşturma ve iyileştirme projeleri özellikle ilgi alanlarındadır.

Endüstri mühendisidir (PhD, MSc, BSc - Yıldız Teknik Üniv.) ve Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doçenttir. Polonya Poznan Ekonomi Üniversitesi, Maltepe Üniv., Bahçeşehir Üniv., Okan Üniversitesi’nde dersler vermiştir. Verdiği Dersler: Yönetim & Lojistik Bilişim Sistemleri / Üretim & Envanter Yönetimi / ERP / Tedarik Zinciri Tasarımı / Lojistikte Optimizasyon ’dur. Kurumsal yazılımların implementasyonu ağırlıklı, çok sayıda yayını mevcuttur. Halen Piri Reis Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri bölüm başkanıdır.

Doç. Dr. Batuhan Kocaoğlu

 • Siyah LinkedIn Simge
bottom of page