top of page

TMS 36 VARLIKLARDA DEĞER Düşüklüğü (2. Bölüm) - Uygulama Örneği